Günün en önemli bölümünü işyerinde çalıştığı kurumun amacına ulaşması için harcayan çalışanlar o kurum için hayati derecede önemli bir sermayedir. Çalışanlar bir kurumu yükseltebilir de, başarısızlığa da uğratabilirler. Rakamsal hedefleri belirlemeden önce sahip olduğumuz en değerli varlık olan personelimiz için insan olma fıtratından gelen özelliklerine uygun bir ortamı sağladığımızdan emin olmalıyız. İnsanı merkezine yerleştirmeyen organizasyonlar belki kısa süreli tesadüfü, dönemsel başarılar elde edebilecek, kalıcı başarılar ve kurum kültürü oluşturamayacaklardır.

İşleyen, iyi bir organizasyonda her çalışan hissederlarına, müşterilerine ve diğer çalışanlara fayda sağlayan, yol gösteren ve tıpkı Atlantik ve Pasifik Somonları gibi hedefine ulaşmayı başaran bireylerdir. Somonlar açık denizlerde birkaç yıl geçirdikten sonra gelişip büyür, üremek için doğdukları yere tekrar geri dönmeye çalışırlar. Bu göçlerinde inanılmaz bir çaba ile imkansız görünen engelleri aşarlar hatta alçak şelaleleri metrelerce yukarıya atlayarak ya da hiç desteksiz boşluğa dökülen suyun içinde akıntıya karşı yüzerek aşarlar. Somon balıkları bütün okyanusu dolaşmış olsalar bile, suyun kokusunu takip ederek sonunda daima kendi doğdukları kaynağa geri dönerler.  Geçtikleri güzergah boyunca insanlara, hayvanlara, bitkilere besin kaynağı olur, tüm ekolojik dengeye katkı sağlarlar. Organizasyonuna bağlı, uyumlu, hedefleri olan çalışanlar tıpkı somon balıkları gibidir. Hissedarlar, müşteriler, çalışanlar memnun olur, organizasyon sürekli büyür ve değer yaratır.

Mevcut organizasyonun bir ahenk içinde çalışmasını sağlamak daha en baştan personel alım sürecinden başlamaktadır. Adayın gerçekten organizasyon içindeki verilecek görevi hak edip etmediğini veya başarılı olup olmayacağını çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Doğru yetenek ve karakterdeki personeli doğru pozisyona seçmek önemlidir. Uygun olmayan bir kişiye organizasyon içinde rol verilmesi durumunda bu kişi başarılı olamayacak, kurum amaçlarına ulaşmada gecikecek, çatışmalar ortaya çıkacaktır. Geçmiş tecrübelerine, ilgi alanına, profesyonel yeteneklerine ve beklentilerine uygun olmayan bir pozisyonda çalışan bir kişi mutsuz olacak, organizasyona bağlılığını yitirecektir. Mutsuzluk ve motivasyon eksikliği beraberinde başarısızlığı getirecektir. Bir bölümdeki bozulma organizasyonun tümüne sirayet edecek ve çarkları bozacaktır.

Organizasyon içinde diyalog kanallarının açık olması gerekmektedir. Kurum içinde gereksiz  ve doğru olmayan bilginin akışı engellenmeli, bilgilendirme konusunda zamanlamaya, kime ne kadar ve nasıl bilgi verileceğine dikkat edilmelidir. Çalışanların organizasyon içinde sorumluluk almalarına fırsat verilmeli, kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalıdır. Bunun için kurum içi iş akışlarının açık, net, sade ve anlaşılır olması büyük önem taşımaktadır. Çalışanların birbirlerini tanımaları için olanaklar sağlanmalıdır. Birbirini tanıyan bireylerin çatışma durumunda karşılıklı anlayış düzeyi yükselecektir.

Organizasyonun başarısındaki bir diğer önemli faktör çalışanların bilgilerini sürekli güncellemeleri, değişen durumlara adapte olmalarının sağlanmasıdır. Organizasonun devamı ve gelişimi için tecrübeli profesyoneller çalışanlara mentorluk yapabilir. Düzenli eğitim programları ile personel bilgileri düzenli olarak güncel tutulmaya çalışılır.

Organizasyonumuzun başarısı için tüm bu faktörlerin bir uyum içinde ve gerektiği kadar sağlanması büyük önem taşımaktadır. Doğru yeteneği ve kişiliği seçmek, organizasyona adapte etmek, çalışanları net ve anlaşılır kuralların olduğu bir ortamda serbest bırakmak, insiyatif vermek, bilgi akışını ve paylaşımını sağlamak, tecrübeleri yeni gelenlere aktarmak, çalışanları ortak bir hedefe yönlendirmek, organizasyonun genel kuralları çerçevesinde verilen maddi imkanları gerektiğinde personele özel değiştirmek, daha zor durumda olana daha fazla destek olmak, maddi ve manevi desteği sağlamak, iyi günde olduğu kadar kötü günde de yanında olduğunu hissettirmek bizim temel anahtar hareket noktalarımız olmalıdır. Boşanma Avukatı

Tüm bunlar gerçekleştiğinde çalışanlar kendilerini kocaman büyük bir ailenin içerisinde mutlu, huzurlu ve organizasyonun amaçlarına giden yolda canla başla çalışan bireyler olarak bulacaklardır. Tıpkı somon balıkları gibi organizasyonuna bağlı, zorluklarla yılmadan mücadele eden, imkansızı başarmak için çabalayacaklardır.

Engin CANTÜRK
İsim : Engin CANTÜRK
Ünvan : Operasyonel İşlemler Müdürü
Şirket adı : Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Yayınlanma tarihi : 14 Haziran 2016