7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza dahil oldu. Kanun ile tüm sektörlerdeki şirketler veri gizliliği konusunda takip edilebilecek ve Kanun’da verinin işlenebilmesi ancak Kanun’da belirtilen hükümler dâhilinde geçerli olacaktır.

Kanun ile beraberinde tanıştığımız yeni kavramların başında kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri gelmektedir. Kanun’da yapılan tanıma göre, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak sınıflandırılmakta ve Kanun’da belirtilen özel koşullar çerçevesinde saklanabilmekte, paylaşılabilmekte ya da korunabilmektedir. Buna ek olarak, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, inanç, kılık ve kıyafet, dernek, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, biyometrik İnegöl escort bayan ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri olarak sınıflandırılmakta ve kişilerin açık rızası olmadan işlenememektedir.

ankara escort bayan

Kanun’un uygulanmaya başlamasıyla beraber 1 senelik süre içerisinde Kanun ile bağlantılı ikincil düzenlemelerin yayınlanması, 2 senelik süre içerisinde ise Şirket’lerde hali hazırda varolan kişisel verilerin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 7 Nisan 2016 tarihinden sonra Şirket’lerin temin ettiği, sakladığı, paylaştığı kısaca işlediği tüm kişisel veriler için Kanun’da yer alan maddeleri uyguluyor olması beklenmektedir.

Kanun’un değerlendirilmesi, Kanun’da yer alan maddelerin yorumlanması, sektör bazlı ve diğer ülkelerde olan örnekleriyle karşılaştırma yapılması adına 16 Kasım 2016 tarihinde Finansal Kurumlar Birliği ev sahipliğinde, KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Şirket Ortağı Sinem Cantürk ve KPMG Hukuk Departmanı Şirket Ortağı Onur Küçük önderliğinde, Birlik üyelerine Kanun kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminer kapsamında “Şirketleri Bekleyen Değişiklikler, AB’de ve Uluslararası Standartlar ile Türkiye’deki Uygulamalar, Kanun’un Getirdiği Yükümlülükler ve Cezai Yaptırımlar ile Süreçleriniz ve Sistemleriniz Kanun’a Uyumlu mu?” başlıkları altında Kanun değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Seminerde yapılan sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

img placeholder avatar
İsim : Finansal Kurumlar Birliği
Ünvan :
Şirket adı :
Yayınlanma tarihi : 23 Kasım 2016