Siemens global olarak önem verdiği Endüstri 4.0 Ne anlama geliyor, Endüstri 4.0 için sigorta riskleri nelerdir ve ne yapılması gerekiyor.?

Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle Endüstri 4.0 ‘ün kısaca açıklamasını yapmak isterim.
Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur’
Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları arasında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya’da gündeme gelen Endüstri 4.0 da bu stratejilerden birinin adıdır.
Endüstriyel devrimler;

  1. Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması.
  2. Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi.
  3. 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla oldu. Günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.
  4. Endüstri 4.0 ise 4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânıdır.

youtube beğeni satın al
Endüstri 4.0’ın amacı;
Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (İng. İnternet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz. Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek ‘akıllı fabrikalar’ demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak
Sigorta Endüstri 4.0 için neler yapmalıdır?
Daha az enerji tüketimi, zaman ve iş güçünün efektif ve tam kapasite ile kullanımını sağlamaktadır. Endüstri 4.0 ‘in en önemli özelliği Bilgi Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirerek üretimi yeni bir boyut kazanmaktadır. Tam da bu nokta da insan faktörünün dışında, Bilgi Teknolojileri ile bütünleştirilmiş bir yapının en büyük riski Siber saldırılardır.
izmir escort

Mevcut siber risk poliçeleri;
• Fikir ve telif haklarının çalınması sonucu doğan zararlar,
• Karalama ve hakaret gibi fiillerden doğan sorumluluklar,
• Siber risklerin gerçekleşmesi nedeni ile ortaya çıkan itibar kayıplarının telafisi için yapılması gerekli halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri gibi masraflar
• Yanlış ve kişilik haklarını ihlal edici internet reklamları sonucu doğan tazminat yükümlülükleri,
• Yukarıda muhasebecilerle ilgili olarak da bahsettiğimiz gibi veri ele geçirmek
• veya sistem girişi elde etmek sureti ile yapılmak zorunda kalınan şantaj ödemeleri gibi masraflar,
• Çalışanların hata, ihmal ve tedbirsizlikle veya kasten neden olduğu gizlilik ihlalleri nedeni ile ortaya çıkan tazminat yükümlülükleri (örneğin çalışanlar, müşteriler ve tüketicilerin verilerinin ifşası)
• Siber riskin gerçekleşmesi sonucu 3. şahısların verilerinin ifşası durumunu ilgili şahıslara bildirmek için ya pılan masraflar.
• Sistemler, şebekler ve bilgisayar donanımlarına gelen zararlar. Sistemin hacker saldırısı sonucu kullanılmayacak ve yenilenecek olması,
• Bilişim sistemlerindeki sorunlar, hacker ve virüs saldırıları nedeni ile gerçekleşen İş Durması ve Kâr Kaybı zararları,
• Mevzuat ve standart ihlalleri sonucu doğan zararlar (para cezaları gibi),
• Belli bazı durumlar için hukuksal koruma sigortası,

Peki yukarıda sayılan riskler Endüstri 4.0 devrimi ile geliştirilmiş sistemeleri güvence altına almak için yeter li mi?
takipçi al
Endüstri 4.0 ihtiyacı olduğu sigortacılık risk tanımları talepleri karşılamamaktadır.

Mevcut sigortacılık sistemi Endüstri 4.0 ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Endüstri 4.0 devrimi ile gelişen bilgi sistemleri her an siber saldırı altında olması hasar tekrarlama frekansı şimdiden yüksek olacağı kanaatindeyim. Sistemler ne kadar güvenilir olursa olsun, sigorta risklerin ve sistemde öngörülemeyen riskler olacaktır.

Siber saldırı riskilerinin aşağıdaki teminatlar ile harmanlanması gerekmektedir.
• Yangın Sigortası Genel Şartları ve Ek Teminatları
• Makine Kırılması Genel Şartları,
• Elektronik Cihaz Genel Şartları,
• Terör,

Endüstri 4.0 ile bu ürünler senkronize halde ürün olarak işletme ve alıcılara sunulmalıdır. Aksi taktirde Sigortasız bir araç kullanmak gibi bir durum söz konusu olabilir.

Konu ile ilgili örnek bir vaka yaratalım; 15 adet cnc makinesi olan bir firma bilgi teknolojileri ile donatılmış şekilde seri ve otomatik üretim yapıyor olsun, sisteme sızan hacker grubu makinelere yanlış koordinat ataması sonucu 15 adet Cnc Makinesinde bindirme hasarına neden oluyor. Hasar sonucunda mainelerin 10 tanesinin rulmanları dağılmasına neden oluyor. Hasarın ilk ekspertiz çalışmasında 100.000 EUR değerine hasar neden olacaktır. Makine satıcısı ve Teknik servis hizmeti veren firma, 10 makine için aksamların yurtdışından getirilmesi durumunda ilgili firmanın hasar maliyeti yanında iş ve zaman kaybıda olacaktır.

Vaka ve örnekler farklı sistemler ve farklı iş kolları için türetilebilir. Önemli olan Finans sektörünün güvence sistemi olan sigortacılık, Endüstri 4.0 adapte olabilecek yeni ürün, yeni bir bakış açısı yaratarak Sigortacılık 4.0 yaratmalıdır.
konya escort

Bilgilerinize sunarım,
Saygılarımla,
ofis escort

img placeholder avatar
İsim : Yusuf AKANSU
Ünvan : Insurance Manager
Şirket adı : Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Yayınlanma tarihi : 28 Haziran 2016